VMBKG § 8

§ 8.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer, jf. varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3.

Stk. 2. Hvis en registreringshindring i henhold til stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kun afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser.