VMBKG § 6

§ 6.

Når ansøgeren af en varemærkeregistrering har betalt de fastsatte gebyrer i overensstemmelse med varemærkelovens § 12, stk. 2, 2. pkt., begynder Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af ansøgningen.