VMBKG § 5

§ 5.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgningen, hvis ansøgningen foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Stk. 2. Er ansøgningen indgivet på et andet sprog end angivet i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse inden en af styrelsen fastsat frist. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, skal angivelsen af varer og/eller tjenesteydelser indsendes på dansk inden en frist, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse, jf. stk. 1-3, inden udløbet af de fastsatte frister, afslås ansøgningen.