VMBKG § 8, stk. 2

Stk. 2. Hvis en registreringshindring i henhold til stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kun afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser.