VMBKG § 33, stk. 1

Stk. 1. Efter offentliggørelsen af den internationale registrering i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark, jf. varemærkelovens § 23. § 13 finder tilsvarende anvendelse.