VMBKG § 33, stk. 3

Stk. 3. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis.