VMBKG § 14, stk. 3

Stk. 3. Er der indgivet flere begæringer om ophævelse mod samme varemærkeregistrering, kan Patent- og Varemærkestyrelsen vælge at behandle og træffe afgørelse i dem under ét. § 13, stk. 3 og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.