VMBKG § 14, stk. 4

Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. § 13, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.