VMBKG § 16, stk. 1

Stk. 1. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer.