VMBKG § 16

§ 16.

Stk. 1. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer.

Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i § 15, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer. Den udskilte registrering tildeles samme ansøgningsdato, prioritetsdato, registreringsdato og dato for registreringsprocedurens afslutning som den oprindelige registrering.