VMBKG § 16, stk. 2

Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i § 15, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse.