VMBKG § 18

§ 18.

Ved en fornyelsesansøgning i henhold til varemærkelovens § 27 kan der gives meddelelse om stedfundne ændringer i ejer- eller fuldmagtsforhold. Meddelelse herom skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Ændringerne i registret behandles uafhængigt af fornyelsesansøgningen.