Behandling af varemærkeansøgningen

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget ansøgningen, undersøges det indledningsvist, om ansøgningen opfylder betingelserne for at kunne opnå en ansøgningsdato.

Derefter undersøges og vurderes ansøgningen for eventuelle formelle mangler, for om klassificeringen af varer og tjenesteydelser er korrekt, og for om der er absolutte eller relative hindringer for mærkets registrering.

Styrelsen meddeler resultatet af undersøgelsen og vurderingen til ansøger og fastsætter samtidigt en frist, inden for hvilken ansøger får mulighed for at udtale sig om styrelsens undersøgelse og vurdering.

Den videre sagsbehandling foretages herefter i kommunikation mellem ansøgeren og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hvordan Patent- og Varemærkestyrelsen afslutter sagen afhænger af det materielle indhold i vurderingen af ansøgningen. Ansøgningen kan enten afsluttes med et helt eller delvist afslag eller en registrering af mærket, eller ansøger kan vælge at trække ansøgningen tilbage.

Har styrelsen afsluttet sagen med en afgørelse, der går ansøger imod, vil denne afgørelse kunne ankes.