VMBKG § 10, stk. 1

Stk. 1. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i § 8 nævnte absolutte hindringer for mærkets registrering, eller er der andre grunde til, at mærket ikke kan registreres, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser ikke er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen eller er upræcist angivet, underrettes ansøgeren herom og gives en frist til at udtale sig. Har styrelsen udarbejdet en søgningsrapport, jf. § 9, underrettes ansøgeren tillige om denne.