VMBKG § 10, stk. 2

Stk. 2. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen i stk. 1.