VMBKG § 10, stk. 4

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen kun fundet de i § 9 nævnte relative hindringer, sender styrelsen den udarbejdede søgningsrapport til ansøgeren, med en frist for denne til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.