Mærker som indeholder Ø-mærket eller EU’s økologilogo

Hvis et ansøgt varemærke indeholder Ø-mærket, de økologiske spisemærker eller EU's økologimærke, vil styrelsen henvise til at mærket er i strid med varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4, idet der er tale om kontrolmærker, der har offentlig interesse, ligesom ØKO-mærket og de økologiske spisemærker indeholder den danske kongekrone.

Brugen af disse mærker er desuden underlagt en række bestemmelser for deres gengivelse.
Det fremgår af § 21 i bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., erhvervsdrivende der er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol kan anvende økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter i overensstemmelse med nærmere bestemte retningslinjer i bekendtgørelsens bilag 3.
Det fremgår desuden af § 12 i bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift, at gengivelsen af det økologiske spisemærke skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 1.
Bruges disse mærker derfor på en anden måde vil styrelsen henvise til at mærket er i strid varemærkelovens § 14 stk. 1, nr 2.

Styrelsen har på denne baggrund, efter udtalelse fra Fødevarestyrelsen, afslået at registrere figurmærkerne VA 2017 01314 og VA 2017 01315, idet mærkerne er forvekslelige med det officielle Ø-mærke. Styrelsen vil derfor afslå at registrere mærker der er forvekslelige med Ø-mærket og de økologiske spisemærker med hjemmel i varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 2.

Styrelsen har endvidere ved afgørelse i ansøgningen VA 2017 01669, efter udtalelse fra Fødevarestyrelsen, vurderet at figurmærket ØKORN ikke er forveksleligt med Ø-mærket. Mærket er dog afslået på baggrund af deskriptivitet og manglende særpræg. Afgørelsen er stadfæstet af Ankenævnet ved AN 2018 00007.

 Opdateret: 5. december 2019