VMBKG § 15

§ 15. Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse fra Det Internationale Bureau om, at Danmark er designeret i en international registrering, tildeler styrelsen designeringen et ansøgningsnummer.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler designeringen en varemærketype efter § 3, stk. 4 og 5, der noteres i styrelsens register. Varemærketypen skal stemme overens med gengivelsen af varemærket og en eventuel beskrivelse knyttet hertil i den internationale registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen noterer i varemærkeregisteret, om designeringen vedrører et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.