VMBKG § 19

§ 19. Inden en designerings endelige godkendelse kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2. Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at styrelsen ikke anser kravene for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 56 for at være opfyldt, finder § 16, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er designeringen blevet endeligt godkendt efter varemærkelovens § 56, giver styrelsen indehaveren af den internationale registrering og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.