VMBKG § 18

§ 18. Er betingelserne efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, opfyldt, og skal designeringen viderebehandles i medfør af § 17, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen designeringen, jf. varemærkelovens § 54, stk. 1, og § 18.