VMBKG § 20

§ 20. Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 4.

Stk. 2. Efter ansøgningens indgivelse tildeles ansøgningen et ansøgningsnummer, og ansøgningsdatoen fastsættes til datoen for designeringen af Danmark i den internationale registrering, hvorfra ansøgningen videreføres, tillige med eventuel prioritet påberåbt herfor.

Stk. 3. Uanset stk. 2 anses datoen for indgivelsen af ansøgningen om videreførelse af den internationale registrering i dansk ret for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at ansøgningen opfylder kravene til en dansk ansøgning, jf. varemærkelovens § 58, stk. 2, nr. 3. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.