VMBKG § 17

§ 17. Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en søgningsrapport efter varemærkelovens § 17 og sender rapporten til indehaveren af den internationale registrering med en frist til at udtale sig.

Stk. 2. Har indehaveren af den internationale registrering ikke svaret inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 1, eller har denne meddelt styrelsen, at designeringen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen designeringen.