Kapitel 5 - Registrering af varemærker og godkendelse af designeringer m.v.

Kapitel 5 

Registrering af varemærker og godkendelse af designeringer m.v. 

Registrering af varemærker

§ 24. Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer varemærker, når betingelserne herfor i varemærkelovens § 23 er opfyldt. Datoen for registreringen noteres i varemærkeregisteret, og registreringen offentliggøres.

 

Godkendelse af designeringer 

§ 25. Patent- og Varemærkestyrelsen godkender designeringer helt eller delvist, når betingelserne herfor efter varemærkelovens § 56 er opfyldt. Datoen for godkendelsen noteres i varemærkeregisteret, og den godkendte designering offentliggøres.

 

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen giver meddelelse til Det Internationale Bureau om godkendte designeringer.

 

Varemærkeregisteret

§ 26. I varemærkeregisteret indføres

1) ansøgningens indgivelsesdato, ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer samt dato for registreringsprocedurens afslutning,

2) indehaverens navn eller firma og postadresse,

3) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse,

4) angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

5) en gengivelse af varemærket og i tilknytning hertil varemærkets type samt en eventuel beskrivelse,

6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering,

7) påberåbt prioritet for varemærket,

8) oplysninger om, at varemærket er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 58,

9) oplysning om, at varemærket er overgået fra en EU-varemærkeansøgning eller -registrering, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139-141,

10) oplysning om, at varemærket er overgået fra en designering af EU i en international registrering, jf. varemærkelovens § 59,

11) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 60,

12) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,

13) oplysning om deling og

14) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EU-varemærke.