VMBKG § 32

§ 32. Med begæring om mærkeændring efter varemærkelovens § 40, der angår et varemærke, som ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede varemærke.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ændringen af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens § 40, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås begæringen.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør godkendte mærkeændringer.