VMBKG § 35

§ 35. Når en anmodning om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning eller registrering et selvstændigt ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Den udskilte ansøgning eller registrering tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning eller registrering.

Stk. 2. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning eller registrering anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning eller registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør delte ansøgninger og registreringer.