VMBKG § 36

§ 36. Med anmodninger om begrænsninger eller præciseringer af en ansøgnings eller registrerings varefortegnelse skal medfølge den begrænsede eller præciserede varefortegnelse.

Stk. 2. Varefortegnelsen efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. Den begrænsede eller præciserede varefortegnelse kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen.