VMBKG § 37

§ 37. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger om internationale registreringer, der modtages fra Det Internationale Bureau, og som er gældende for designeringer af Danmark.

Stk. 2. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse fra Det Internationale Bureau om deling eller begrænsning af den internationale registrering med virkning for designeringen af Danmark, finder §§ 34-36 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan efter begæring foretages andre noteringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register vedrørende en designering af Danmark, herunder om fuldmagtsforhold, pant, udlæg, licens og arrest.