Klasse 1

KLASSE 1

I Niceklassifikationens klasse 1 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål."

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:

Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget, herunder sådanne som bruges til fremstilling af varer, som klassificeres i andre klasser. 

  • kompost;
  • salt som konserveringsmiddel til andet end næringsmidler;
  • visse tilsætningsstoffer til fødevareindustrien (se den alfabetiske liste).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:

  • naturlig harpiks i rå tilstand (kl. 2);
  • kemiske produkter til brug i medicinsk videnskab (kl. 5);
  • fungicider, herbicider og præparater til udryddelse af skadedyr (kl. 5);
  • klæbemidler til papirvarer eller til husholdningsbrug (kl. 16);
  • salt til konservering af næringsmidler (kl. 30);
  • dækningsmateriale af halm (kl. 31).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Produkter til brug i industrien

Er der tale om et præparat eller middel, der skal anvendes i industrien, vil klasse 1 typisk være den rette klasse at klassificere varen i, dette uanset at den samme type vare også anvendes til andre formål. Eksempelvis klassificeres varen "kamferolie" i klasse 3, men når kamferolie anvendes til industrielle formål, klassificeres den i klasse 1, idet den dog præciseres til "Kamferolie til industrielle formål". 

Visse varer klassificeres dog i andre klasser uanset at de er til industriel brug. Eksempelvis "olier til industriel brug" og " voks til industriel brug" klassificeres i klasse 4, som er hovedklasse for alle olier og fedtstoffer

Kemiske produkter

Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget, herunder sådanne som bruges til fremstilling af varer, også selvom de færdige varer klassificeres i andre klasser.

Særligt skal bemærkes, at kemiske produkter til andre formål end brug i industrien, videnskaben eller landbruget, for det meste vil være klassificeret i andre klasser. Her skal specielt fremhæves "rengøringsmidler" og "vaskemidler", der begge klassificeres i klasse 3, som er hovedklassen for denne type varer.  Se hertil TMClass om rengøringsmidler i klasse 3

Er der derimod tale om, at varerne er nogle særlige "rengøringsmidler", der skal anvendes i en industriel proces, klassificeres sådanne varer i klasse 1. I så tilfælde skal "rengøringsmidler" præciseres til eksempelvis "industrielle rengøringsmidler til brug i fabrikationsprocesser" eller lignende betegnelser. Se hertil TMClass om rengøringsmidler i klasse 1.

Endvidere skal særligt fremhæves kemiske produkter til medicinsk/veterinær brug. Kemiske produkter til brug i laboratorier klassificeres  i klasse 1, medmindre der er tale om medicinske eller veterinærmedicinske  laboratorieundersøgelser med henblik på medicinsk behandling af mennesker og dyr.