Klasse 38

KLASSE 38

I Niceklassifikationen klasse 38 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Telekommunikationsvirksomhed." 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 38 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser, som sætter mindst én person i stand til at kommunikere med en anden person via sensoriske midler. Sådanne tjenester omfatter følgende, der:

(1) tillader én person at tale med en anden,

(2) sender budskaber fra én person til en anden, og

(3) sætter én person i mundtlig eller visuel forbindelse med en anden (radio og fjernsyn).

Denne klasse omfatter særligt:

  • tjenesteydelser, der i det væsentligste består i spredning af radio- og fjernsynsprogrammer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • radioreklamer (kl. 35);
  • telemarketing (kl. 35).

Særlig forhold, der kendetegner klassen:

Som nævnt dækker klasse 38 de tjenesteydelser, der gør det muligt for A at kommunikere med B.

Det kan både være aktivt, f.eks. via telefon eller passivt f.eks. udsendelse af tv-programmer eller streaming.

I klasse 38 findes også tjenesteydelser, der gør det muligt at kommunikere via internettet, både at skaffe adgang til det og mere specifikt at stille en hjemmeside til rådighed, hvor brugere kan kommunikere, f.eks. chat, eller adgang til computerdatabaser.

"Chatroom" og "internet fora" kan ikke stå alene, men skal præciseres.

 Eksempler på accepterede formuleringer:

  • Chatroom, nemlig tilrådighedsstillelse af internetsider samt forum for at læsere og brugere kan formidle nyheder og meninger samt kommunikere med hinanden.  (38)
  • Stille online fora til rådighed (38)

I klasse 38 er det derfor adgangen, der klassificeres og ikke indholdet. Design og opdatering af en hjemmeside klassificeres eksempelvis i klasse 42, ligesom information via en hjemmeside eller et medie klassificeres i forhold til det, der informeres om. Information om værdipapirhandel via en hjemmeside klassificeres således med de finansielle tjenesteydelser i klasse 36. På samme måde vil reklamevirksomhed, der udføres via tv eller internet stadig være reklamevirksomhed i klasse 35.

Det er som sagt selve transmissionen af for eksempel tv-programmer, der klassificeres i klasse 38. Selve produktionen af et tv-program går i klasse 41. Det samme er tilfældet for publicering (forlagsvirksomhed) og journalistisk virksomhed. Selve udsendelsen af nyheder (broadcasting eller wire-services) er i klasse 38.

Forevisning af biograffilm i biografer klassificeres i klasse 41. 

 Opdateret: 2. januar 2019