Klasse 41

KLASSE 41

I Niceklassifikationens klasse 41 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer."

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 41 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller af institutioner vedrørende den intellektuelle udvikling af mennesker og dyr, såvel som tjenesteydelser, der har til formål at underholde eller adsprede.

Denne klasse omfatter særligt: 

  • tjenesteydelser bestående af alle former for uddannelse af personer eller træning af dyr;
  • tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, fornøje og adspredemennesker;
  • udstilling for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Bookmakervirksomhed

Tjenesteydelsen "Bookmaking" accepteres som sådan i klasse 41. Hvis man herudover ønsker at være dækket for så vidt angår den finansielle del, skal man også have klasse 36 ydelser, som fx kan præciseres til: "Finansiel virksomhed i forbindelse med bookmaking". Organisering af spil, lotteri og væddemål klassificeres ligeledes i klasse 41.

Afholdelse af guidede ture

Tjenesteydelsen "arrangering af guidede ture" anses for at være en kulturel ydelse, hvorfor ydelsen klassificeres i klasse 41. Derimod anses "Arrangering af udflugter for turister" og "Formidling af turistinformation i forbindelse med udflugter og sightseeing " som en naturlig del af ydelsen "Arrangering af rejser ", og dermed som ydelser, der relaterer sig til "transport" og rådgivning i forbindelse hermed, som klassificeres i klasse 39.

Publicering

"Publicering" og "Desktop publicering" og "Online publicering af elektroniske bøger og tidsskrifter" klassificeres i klasse 41.  Dog klassificeres "publicering af reklamematerialer og reklametekster" i klasse 35. Endvidere klassificeres "Forlagsvirksomhed" og " Online forlagsvirksomhed" i klasse 41. Derimod klassificeres "Trykkerivirksomhed" og "Digital trykkerivirksomhed" i klasse 40.

Førskoleundervisning

Undervisning af børn i før-skoler, også i børnehaver, klassificeres i klasse 41.  Derimod klassificeres "Pasning af småbørn i børnehaver" og "Pleje af førskolebørn og spædbørn i daginstitutioner" i klasse 43.

 Opdateret: 2. januar 2020