Klasse 25

KLASSE 25

I Niceklassifikationens klasse 25 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved": 

"Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning". 

 Vejledende bemærkninger: 

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • Visse arter af beklædning og fodtøj til speciel brug (se den alfabetiske liste). 

Særlige forhold der kendetegner klassen

Særligt skal det bemærkes, at klasse 25 ikke indeholder visse arter af beklædning og fodtøj der er beregnet til speciel brug, såsom beklædning til beskyttelse af kroppen. Således omfatter klasse 9 alle de typer af beklædning, der er beregnet til beskyttelse mod ulykker, herunder ild og bestråling. Se eksempelvis "beskyttelsessko" (kl. 09).

Klasse 25 indeholder i udgangspunktet de fleste beklædningsgenstande, der er beregnet til sport. Der er dog visse undtagelser, eksempelvis "Handsker til sport (sportsudstyr)" i klasse 28, ligesom visse typer af sportsbeklædning, der også beskytter, klassificers i klasse 9. Se hertil eksempelvis "Beskyttelseshjelme til sportsbrug" i klasse 9.

Endelig bemærkes, at "beklædningsgenstande til dyr" klassificeres i kl. 18.