Klasse 36

KLASSE 36

I Niceklassifikationens klasse 36 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed."

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 36 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, og tjenester ydet i relation til forsikringsaftaler af enhver art.

Denne klasse omfatter særligt:

 • følgende tjenester i relation til finansielle eller monetære anliggender;
  • alle bankvirksomheders tjenesteydelser, eller tjenester ydet af institutioner i forbindelse med banker, såsom valutamæglere eller clearingskontorer;
  • tjenester ydet af andre kreditinstitutioner end banker, såsom kreditforeninger, private finansieringsselskaber, långivere m.v.;
  • tjenester ydet af investeringsselskaber og holdingselskaber;
  • tjenester ydet af børs- og ejendomsmæglere;
  • tjenester ydet i forbindelse med monitære anliggender attesteret af formueforvaltere;
  • tjenester ydet i forbindelse med udstedelse af rejsechecks og kreditbreve;
 • finansiering af leje- eller leasingkøb;
 • tjenester ydet af ejendomsadministratorer, herunder udlejning, vurdering eller finansiering;
 • tjenester vedrørende forsikringer, såsom tjenesteydelser ydet af forsikringsagenter eller - mæglere, tjenester ydet til forsikringstagere og assurandørvirksomheder.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi
Der skal skelnes mellem de tjenesteydelser, der klassificeres i klasse 35, 36 og 45, når der er tale om tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi.

I klasse 35 klassificeres de tjenesteydelse, der vedrører regnskabsførelse og -revision samt bogholderi - er der således f.eks. tale om skattekonsultation eller -planlægning inden for regnskabsrevision, som er tjenesteydelser en revisor yder, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 35.

Er tjenesteydelsen derimod af finansiel karakter, så der f.eks. ydes finansiel skatterådgivning, men rådgivningen ikke har karakter af regnskabsførelse, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 36. Se hertil TMclass om skat i klasse 35 og 36.

Det skal også bemærkes, hvis tjenesteydelsen er af juridisk karakter, så der f.eks. ydes juridisk rådgivning inden for skatteret, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 45, fordi der så er tale om en juridisk tjenesteydelse.

På samme vis klassificeres tjenesteydelser, som går ud på at udarbejde økonomiske analyser eller prognoser, i klasse 35, fordi disse er underlagt forretningsanalyse- og -undersøgelse. De finansielle økonomiske analyser og vurderinger klassificeres derimod i klasse 36. Se hertil TMclass om økonomi.Opdateret: 2. januar 2020