Klasse 19

KLASSE 19

I Niceklassifikationens klasse 19 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved": 

"Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal)." 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 19 omfatter hovedsageligt byggematerialer, ikke af metal. 

Denne klasse omfatter særligt: 

 • halvforarbejdet træ (eksempelvis bjælker, planker og paneler);
 • finér;
 • glas til bygningsbrug (eksempelvis gulvfliser og glastegl);
 • glasgranulater til vejmarkering;
 • brevkasser af murværk.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • konserveringspræparater og vandtætningspræparater til cement (kl. 1);
 • brandbeskyttende præparater (kl. 1).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forholdet mellem klasse 6 - 17 - 19 - 27 - byggematerialer
Klasse 6 indeholder byggematerialer af metal, klasse 17 indeholder tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal, mens klasse 19 indeholder byggematerialer ikke af metal. 

Dermed skal alle byggematerialer, der ikke er omfattet af klasse 6 eller 17 (altså byggematerialer der ikke er af metal, ikke er tætnings-, paknings- eller isoleringsmaterialer, og ikke er bøjelige slanger (ikke af metal)) klassificeres i klasse 19 (se nærmere nedenfor omkring gulvbelægning).  

Se eventuelt den alfabetiske liste, ved klassificering af bygningsmaterialer, for at adskille klasse 6, 17 og 19.

I forhold til gulvbelægning, kan følgende eksempler påvise de fire forskellige muligheder for klassificering af gulvbelægning der er, alt afhængig af materiale:

 • Gulvbelægning af metal (klasse 6)
 • Isolerende gulvbelægning (klasse 17)
 • Gulvbelægning af gummi og træ (klasse 19)
 • Gulvbelægninger af gummi (klasse 27) - ovenpå eksisterende gulv