Klasse 29

KLASSE 29 

I Niceklassifikationens klasse 29 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk, ost, smør, yoghurt og andre mælkeprodukter; olier og fedtstoffer til næringsmidler."

 Vejledende bemærkninger

Klasse 29 omfatter hovedsageligt næringsmidler af animalsk oprindelse såvel som grøntsager og andre spiselige havebrugsprodukter som er tilberedt eller konserveret som næringsmidler.

Denne klasse omfatter særligt:

 • fødevarer baseret på kød, fisk, frugt eller grøntsager;
 • spiselige insekter;
 • mælkedrikke, overvejende bestående af mælk;
 • mælkeerstatninger, eksempelvis mandeldrikke, kokosmælk, jordnøddedrikke, risdrikke, sojadrikke;
 • konserverede svampe;
 • bælgfrugter og nødder tilberedt som næringsmiddel til mennesker;
 • frø tilberedt som næringsmiddel til mennesker, ikke i form af krydderier eller smagsstoffer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • olier og fedtstoffer, ikke til fødevare, eksempelvis æteriske olier (kl. 3), industrielle olier (kl. 4), amerikansk olie til medicinske formål (kl. 5);
 • babymad (kl. 5);
 • diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (kl. 5);
 • kosttilskud (kl. 5);
 • salatdressinger (kl. 30);
 • forarbejdede frø til brug som krydderi (kl. 30);
 • chokoladeovertrukne nødder (kl. 30);
 • friske og uforarbejdede frugter, grøntsager, nødder og frø (kl. 31);
 • næringsmidler til dyr (kl. 31);
 • levende dyr (kl. 31);
 • frø til plantning (kl. 31).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Mælk
Klassen omfatter mælkedrikke, hvor mælk er hovedbestanddel, samt mælkeerstatninger. Vi har ændret oversættelsen af en række Nice-termer som angår vegetariske mejerierstatninger, og som indeholder betegnelser som "smør" og "mælk", så disse følger EU-fastsatte varestandarder og handelsnormer for brug af mejeriproduktbetegnelser. Vi har fx ændret oversættelsen af "sojamælk" til "sojadrikke". Baggrunden herfor er, at disse betegnelser er forbeholdt mejeriprodukter, medmindre der er tale om et produkt som er undtaget herfra. Af eksempler på produkter, som er undtaget kan nævnes "jordnøddesmør", "kakaosmør" og "kokosmælk". 

Vildt
Ved termen "vildt" forstås kød fra pattedyr og fugle der lever vildt i naturen og jages og spises af mennesker. Det kan eksempelvis være krondyr, vildsvin, fasaner og lignende.

Færdigretter
Termen færdigretter skal klassificeres efter dets indhold, da termen er for upræcis i sig selv. I sådanne tilfælde skal det derfor afgøres, hvad retten hovedsageligt består af. Er der eksempelvis tale om færdigretter bestående hovedsageligt af kød skal termen klassificeres i klasse 29. Er der derimod tale om en færdigret bestående hovedsageligt af pasta, skal termen klassificeres i klasse 30. Søger man derfor at beskytte færdigretten "lasagne", skal den klassificeres i klasse 30.

Pålæg
Ligesom færdigretter er termen pålæg for bred og uklar til at kunne blive accepteret i sig selv. Det skal derfor præciseres, hvad pålægget hovedsageligt består af. Pålæg hovedsageligt bestående af æg skal eksempelvis klassificeres i klasse 29. 

Næringsmidler fra havet
Termen er for upræcis, da den kan dække over varer i forskellige klasser. Termen skal derfor præciseres.

Eksempler på præciserede formuleringer som er accepteret: 

 • Animalske næringsmidler hidrørende fra havet (kl. 29)
 • Tilberedte næringsmidler hidrørende fra havet. (kl. 29)
 • Tang som næringsmiddel til mennesker og dyr (kl. 30)

Desserter
Næringsmidler, der er tilberedt som desserter og nydes i frossen stand, klassificeres i klasse 30.
Yoghurt og mælk, som er frossen, men ikke tilberedt som dessert, bliver derimod klassificeret i klasse 29.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Frossen mælk (kl. 29)
 • Frossen yoghurt (kl. 29)
 • Frossen yoghurt (spiseis) (kl. 30)
 • Frosne desserter (kl. 30)

Spiselige insekter
Klasse 29 omfatter spiselige insekter og larver, ikke levende. De levende spiselige insekter hører til i klasse 31.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Escamoles (spiselige myrelarver, tilberedte) (kl. 29)
 • Spiselige insekter, ikke levende (kl. 29)
 • Spiselige insekter, levende (kl. 31)

Kosttilskud, diætetiske fødevarer og helsekost 
Klasse 29 omfatter ikke kosttilskud og diætetiske fødevarer. Alle former for kosttilskud klassificeres i klasse 5, uafhængigt af om de er medicinske eller ej, eller om de er baseret på f.eks. fisk eller korn. Kosttilskud er kendetegnet ved, at de supplerer den almindelige kost, f.eks. ved at tilføre vitaminer og at det ikke spises som almindeligt mad. Kosttilskud kan også være til medicinsk brug, f.eks. "kosttilskud til kolesterolkontrol", som forebygger for højt kolesterol.

Funktionelle fødevarer kan dække over flere varer, der klassificeres i forskellige klasser, og er fødevarer, som er tilsat stoffer eller på anden måde er specielt udviklet til at have bestemte virkninger, samt kan fremme sundheden eller forebygge sygdomme (fx hjerte- og karlidelser). Klasse 5 er hovedklasse for funktionelle fødevarer, mens funktionelle fødevarer uden medicinske formål, og som hovedsageligt er baseret på f.eks. grøntsager eller korn skal præciseres og klassificeres i henholdsvis klasse 29 og 30. 

Helsekost har, modsat kosttilskud og funktionelle fødevarer, ikke en hovedklasse, da helsekost kan være helt almindelige fødevarer, bl.a. gryn, mel med højt fiberindhold, biodynamiske grøntsager, umættede olier, fødevarer med lavt indhold af fedt, sukker og salt. Helsekost kan også være næringsmidler, der er tilsat stoffer, så de har en naturmedicinsk virkning.

I klasse 5 skal helsekost præciseres ved tilføjelsen "til medicinsk brug".

I klasse 29 og i klasse 30 skal det præciseres ved en tilføjelse af, hvad helsekosten består af.

Frø, kerner og korn - Forholdet mellem klasse 29,30,og 31

Klasse 31 omfatter uforarbejdede frø, kerner og korn. Modsat klassificeres forarbejdede frø og kerner i klasse 29, medmindre der er tale om forarbejdede frø og kerner til anvendelse som krydderi hvorefter disse klassificeres i klasse 30. Forarbejdede korn klassificeres altid i klasse 30 da der er tale om forarbejdede korn til brug i kornprodukter, bagning mv.Opdateret: 2. januar 2024