Klasse 9

KLASSE 9

I Niceklassifikationens klasse 9 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'er, DVD'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater."

 Vejledende bemærkninger: 

Denne klasse omfatter særligt: 

 • apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier;
 • apparater og instrumenter til manøvrering af skibe, såsom apparater og instrumenter til måling og transmission af ordrer;
 • vinkelmålere;
 • hulkortmaskiner til kontorbrug;
 • alle former for computerprogrammer og software uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs. software lagret på magnetiske medier eller downloadet fra et fjern-computernetværk.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • følgende elektriske apparater og instrumenter:

a) elektromekaniske apparater til køkkenbrug (kværne og miksere til næringsmidler, frugtpressere, elektriske kaffemøller etc.), og visse andre apparater og instrumenter drevet af en elektrisk motor. Disse klassificeres i klasse 7;

b) apparater til pumpning eller dosering af brændstof (kl. 7);

c) elektriske barbermaskiner, hårklippere (håndredskaber) og strygejern (kl. 8);

d) elektriske apparater til rumopvarmning eller til opvarmning af væsker, til madlavning, til ventilation m.v. (kl. 11);

e) elektriske tandbørster og kamme (kl. 21);

 • ure og andre kronometriske instrumenter (kl. 14);
 • kontrolure (kl. 14);
 • underholdningsapparater til brug med eksterne skærme eller monitorer (kl. 28).

 Særlige forhold der kendetegner klassen

Elektriske varer
At en vare er elektrisk betyder ikke, at denne varer nødvendigvis klassificeres i klasse 9.  Fx klassificeres "elektriske sakse", "elektrisk piskere" og "elektriske vinduesåbnere" i klasse 7, "elektriske glattejern til hår" i klasse 8 og elektriske lommelygter i klasse 11.

Software
Software kan stå alene i klasse 9.  Uanset hvad softwaren skal bruges til, eller hvilke programmer der ligger på.  Spillesoftware går i klasse 9, men apparaterne til at spille spillet på, klassificeres i klasse 28, uanset om spilleapparatet har sin egen monitor eller ej.

Hvis indehaver ønsker selve tjenesteydelsen at tilvejebringe software på internettet, så andre kan anvende dette, så klassificeres dette i klasse 42 i form af termen "stillen software til rådighed på et globalt computernetværk". Læs mere om software i brugerbrev af februar 2009.  

Computer hardware
"Computer hardware" er en acceptabel term. Derimod accepteres termen "hardware" ikke, da dette også kan være fx isenkramvarer eller jernvarer.

Bankkort, hævekort, kontokort o.lign. i klasse 9.
Disse termer skal præciseres med "kodede" eller "magnetiske" for at adskille dem fra de kort, der er af papir, karton eller plastic, og som ikke er beregnet til specifikke formål. Disse klassificeres i klasse 16. Nøglekort af plastic, ikke- kodede og ikke magnetiske, klassificeres i klasse 20.

Computertaksker
Computertasker klassificeres i klasse 9, hvis de er specielt udformede til computere, mens de klassificeres i klasse 18, hvis de ikke er specielt udformede til computere.

De korrekte termer er således:

 • Computertasker (specielt udformede), klasse 9
 • Computertasker (ikke specielt udformede), klasse 18

Smartwatches
"Smartwatches" klassificeres i klasse 9. Udover at det er tale om et ur, er der også tale om et  "wearable computing devices", hvori der er inkorporeret andre funktioner som fx en browser og adgang til internet, diverse målere (eksempelvis puls- eller blodtryksmåler), eller en telefon. Derfor kan det ikke længere siges, at et smartwatch's primære funktion er et ur, der er derimod tale om et stykke bærbart computerudstyr, som også bruges som et ur.