Klasse 22

KLASSE 22

I Niceklassifikationens klasse 22 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Tovværk, reb, liner og snore; net; telte og presenninger; markiser af tekstiler eller syntetiske materialer; sejl; sække til transport og opbevaring af materialer i store mængder; polstringsmaterialer (dog ikke af papir, pap, gummi eller af plastik); uforarbejdet tekstilfibermateriale og erstatningsstoffer herfor."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 22 omfatter hovedsageligt sejldug og andre materialer til fremstilling af sejl, tovværk, polstrings, fyldnings- og stopningsmaterialer, samt rå tekstilfibermaterialer.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • snore og sejlgarn fremstillet af naturlige eller kunstige tekstilfibre, af papir og af plastic;
 • fiskenet til kommerciel brug, hængekøjer, rebstiger;
 • ikke-tilpassede overtræk til befordringsmidler;
 • visse sække og poser, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion eller formål, eksempelvis netposer til vasketøj, ligposer, postsække;
 • sække af tekstil til emballering;
 • animalske fibre og rå tekstilfibre, eksempelvis dyrehår, kokoner, jute, rå eller behandlet uld, råsilke.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • tove af metal (kl. 6);
 • strenge til musikinstrumenter (kl. 15) og til sportsketchere (kl. 28);
 • polstringsmaterialer af papir eller pap (kl. 16), gummi eller plastic (kl. 17);
 • visse net og tasker, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis, sikkerhedsnet kl. 9), bagage net til køretøjer kl. 12), dragtposer til rejsebrug (kl. 18), hårnet (kl. 26), golftasker (kl. 28), net til sport (kl. 28);
 • poser til emballering, ikke af tekstil, som er klassificeret i henhold til det materiale, som de er lavet af, eksempelvis poser til emballering af papir eller plast, af gummi (kl. 17), af læder (kl. 18).

Særlige forhold der kendetegner klassen:

Snore
De "snore", der klassificeres i klasse 22, er som udgangspunkt af tekstilfibre, og har ikke et specifikt formål. Det er dog i visse tilfælde forskelligt om snore klassificeres efter formålet med varen eller om varen klassificeres efter, hvad snoren er lavet af. Eksempelvis "snore til drager", der klassificeres i klasse 28, eller "snore af gummi" som hører til i klasse 17. Det kan endvidere nævnes, at "snore af uld" klassificeres i klasse 26. Det kan derfor være en god idé at konsultere TMClass.

Poser og sække
De "poser" og "sække", der klassificeres i klasse 22, er som udgangspunkt af tekstilfibre. Hvis der eksempelvis er tale om "poser og sække af papir", klassificeres varen i klasse 16, for hvilken klasse papir normalt hører til. Se også den accepterede term "affaldsposer af papir eller plastic" i klasse 16. 

Net
De "net", der er omfattet af klasse 22, er net, som kan betegnes som "tråd, snor el. garn som er knyttet sammen til en større flade i et system af større el. mindre masker". Visse "net" klassificeres efter formålet med varen, eller efter hvad varen er lavet af. Såfremt der er tale om net til forskellige sportsmæssig brug, skal varen klassificeres i klasse 28, et eksempel er: "net til fodboldmål" eller "net til lystfiskeri". Der kan desuden være tale om, at nettet består af et særligt materiale, når nettet eksempelvis er lavet af ståltråd eller asbest, klassificeres det efter, den klasse hvor materialet klassificeres. I tilfælde med ståltråd og asbest er det henholdsvist i klasse 6 og klasse 17. Endvidere skal det fremhæves, at net til beskyttelse mod ulykker klassificeres i klasse 9. Net til forebyggelse af stenskred klassificeres dog efter materiale i henholdsvis klasse 6, når af metal, og klasse 22, når ikke af metal. Særligt skal nævnes at myggenet klassificeres i klasse 24. Der skelnes således mellem net til beskyttelse mod fugle og insekter, som eksempelvis er net, man kan putte over afgrøder for at beskytte dem mod skadedyr, og myggenet, som er en slags tekstil. 
Se hertil TMClass om termen "net". Opdateret: 2. januar 2024