Klasse 39

KLASSE 39

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 39 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

 "Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser." 

Vejledende bemærkninger:

Klasse 39 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende transport af personer, dyr eller varer fra ét sted til et andet (via jernbaner, veje, vandet, luften eller gennem rørledninger), og tjenesteydelser, der nødvendigvis er forbundne hermed, såvel som tjenesteydelser vedrørende opbevaring af varer på lager eller i andre bygninger med det formål at bevare eller beskytte disse.

Denne klasse omfatter særligt:

 • tjenester ydet af selskaber, som driver stationer, broer, jernbanefærger og lignende, der benyttes af transportørerne;
 • tjenesteydelser vedrørende udlejning af transportmidler;
 • tjenesteydelser vedrørende bugsering, lodsning, drift af havne og dokke samt bjærgning af skibe og disses ladning;
 • tjenesteydelser vedrørende emballering og pakning af gods før afsendelse;
 • tjenesteydelser bestående af oplysning om rejser eller godstransport, dvs. information vedrørende priser, køreplaner og transportmåder ydet af mæglere eller af turistbureauer;
 • tjenesteydelser vedrørende inspektion af befordringsmidler eller af varer før transport. 

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • tjenesteydelser vedrørende reklame for transportvirksomheder, såsom uddeling af brochurer og radioreklamer (kl. 35);
 • tjenesteydelser vedrørende udstedelse af rejsechecks eller kreditbreve ydet af mæglere eller rejseagenter (kl. 36);
 • tjenesteydelser vedrørende forsikring (af gods, mod brand eller af liv) under transporten af personer eller af gods (kl. 36);
 • tjenesteydelser i form af vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler eller vedligeholdelse eller reparation af genstande i forbindelse med transport af personer eller af varer (kl. 37);
 • tjenesteydelser vedrørende reservation af hotelværelser gennem rejsebureauer eller agenter (kl. 43).

Særlige forhold der kendetegner klassen: 

Transport

Transportydelserne i klasse 39 dækker de ydelser, som består i at transportere personer eller varer.

Selvom der er et element af "udbringning" i forbindelse med "mad-ud-af-huset" og "catering", klassificeres disse tjenesteydelser ikke i klasse 39. Hovedformålet med "mad-ud-af-huset" og "catering" er nemlig at "tilvejebringe mad og drikke", der er tjenesteydelser omfattet af klasse 43. 

Derimod vil transport af fødevarer, eksempelvis fragt i kølebiler o.lign., være "udbringning af mad" i klasse 39. 

Rejser

Når man arrangerer rejser for andre, fx pakkerejser, tilbyder man en række forskellige tjenesteydelser, fx persontransport, midlertidig indkvartering, billetbestilling. Disse tjenesteydelser hører imidlertid hjemme i forskellige klasser. Derfor er "arrangering af pakkerejser" ikke en præcis nok formulering, og man vil derfor ofte have behov for at registrere en række forskellige tjenesteydelser i klasse 39 og 43. Rejsetjenesteydelser i klasse 39 relaterer sig hovedsageligt til transport af mennesker og billetreservation m.v.

Man kan i klassificeringsdatabasen TMClass se hvilke tjenesteydelser som relaterer sig til rejser, som hører hjemme i klasse 39: Søgning på tjenesteydelser som relaterer sig til rejser i klasse 39. I klasse 43 findes tjenesteydelser inden for hotelvirksomhed og midlertidig indkvartering. Hvis man som rejsebureau reserverer hoteller eller anden midlertidig indkvartering for sine kunder, skal man således registrere denne tjenesteydelser i klasse 43: Se søgning på reservation i klasse 43 i TMClassOpdateret: 2. januar 2019