Klasse 34

KLASSE 34

I Niceklassifikationen klasse 34 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Tobak; artikler for rygere; tændstikker."

Vejledende bemærkninger: 

Denne klasse omfatter særligt: 

  • tobakserstatning (ikke til medicinske formål). 

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

  • tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Klasse 34 vedrører typisk forskellige artikler for tobaksbrugere. Det drejer sig om såvel almindelig røgtobak som snus og skråtobak, samt ikke-medicinske tobakserstatninger.

I klassen findes også forskelligt tilbehør til rygere så som tændstikker, cigaretlightere, piberensere, cigaretpapir og askebægre.

Særligt i forhold til lightere er der i klasse 34 tale om almindelige tobakslightere. Er der tale om lightere til andre formål vil de klassificeres i andre klasser.

  • Cigarettændere til biler klassificeres i klasse 12
  • Tændere til gas, for eksempel tændere til gaskomfurer, klassificeres i klasse 11
  • Humidorer til cigarer klassificeres i klasse 34
  • E-cigaretter og væske til e-cigaretter klassificeres i klasse 34
  • Nikotintyggegummi til brug ved rygestop klassificeres i klasse 5

I ældre varemærkeregistreringer kan man se, at der blev skelnet mellem om visse varer var af ædle metaller eller ej. Askebægre af sølv gik derfor i klasse 14 og askebægre af stål i klasse 34. Denne sondring foretages ikke længere, og alle disse varer klassificeres nu i klasse 34.