Klasse 30

KLASSE 30

I Niceklassifikationens klasse 30 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis".

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter: 

Klasse 30 omfatter hovedsageligt næringsmidler hidrørende fra planter og tilberedt til menneskeføde eller konservering, såvel som hjælpemidler til forbedring af næringsmidlers smag. 

 • drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade eller te;
 • kornprodukter tilberedt som menneskeføde (eksempelvis havregryn samt flager fremstillet af andre kornsorter).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer: 

 • visse næringsmidler af vegetabilsk oprindelse (se den alfabetiske liste);
 • salt til konservering af andet en næringsmidler (kl. 1);
 • medicinske teer og diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (kl. 5);
 • babymad (kl. 5);
 • kosttilskud;
 • gær til farmaceutiske formål (kl. 5), gær til ernæring til dyr (kl. 31);
 • ubehandlet korn (kl. 31);
 • næringsmidler til dyr (kl. 31).

Særlige for der kendetegner klassen

Færdigretter

Termen færdigretter skal klassificeres efter dets indhold, da termen er for upræcis i sig selv. I sådanne tilfælde skal det derfor afgøres, hvad retten hovedsageligt består af. Er der eksempelvis tale om færdigretter bestående hovedsageligt af kød skal termen klassificeres i klasse 29. Er der derimod tale om en færdigret bestående hovedsageligt af pasta, skal termen klassificeres i klasse 30. Søger man derfor at beskytte færdigretten "lasagne", skal den klassificeres i klasse 30.

Desserter

Næringsmidler, der er tilberedt som desserter og nydes i frossen stand, klassificeres i klasse 30.

Yoghurt og mælk, som er frossen, men ikke tilberedt som dessert, bliver derimod klassificeret i klasse 29.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Frossen mælk (kl. 29)
 • Frossen yoghurt (kl. 29)
 • Frossen yoghurt (spiseis) (kl. 30)
 • Frosne desserter (kl. 30)

Bagværk

Termen bager kan dække over både varer og tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene og skal præciseres.  Hvis der er tale om bagervarer, skal disse klassificeres i klasse 30.  Hvis der er tale om en bager(butik] klassificeres mærket i klasse 35 for "Detailhandel med bagervarer". Også klasse 40 kan være relevant, fx. for den bager som på bestilling fremstiller fx. bryllupskager.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Bagværk (30)
 • Bagervarer (30)
 • Bagerivarer (30)
 • Detailhandel med bagervarer (35)
 • Bagning på bestilling af andre (40)
 • Tilvejebringelse af bagervarer (43)

Diætetiske fødevarer

Diætetiske fødevarer kan dække over flere varer, der klassificeres i forskellige klasser. Da begrebet ikke kan stå alene, skal det præciseres om det er til medicinsk brug eller ej.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Diætetiske fødevarer tilpasset medicinske formål (5)
 • Diætetiske drikke tilpasset medicinske formål (5)
 • Brød til diabetikere (5)
 • Diætetiske fødevarer, ikke til medicinsk brug, baseret på grøntsager (29)
 • Diætetisk brød, ikke til medicinsk brug (30)

Kosttilskud

Kosttilskud er produkter, som supplerer den sædvanlige kost, og som ikke er almindelige levnedsmidler. Produkterne indeholder eller er vitaminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingredienser i en mængde, der er tilstrækkelig til at påvirke kroppen ernæringsmæssigt og/ eller fysiologisk.

Vi accepterer kosttilskud i klasse 5 uden præcisering.

Derimod accepterer vi ikke kosttilskud i klasse 29 og klasse 30, hvis det ikke er præciseret ved en tilføjelse af, at det ikke er til medicinsk brug.

Eksempler:  

 • Klasse 5:   Kosttilskud
 • Klasse 5:   Kosttilskud baseret på ingefær
 • Klasse 5:   Kosttilskud til medicinsk brug
 • Klasse 29: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) baseret på fisk
 • Klasse 29: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) i form af konserverede sojabønner
 • Klasse 30: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) baseret på korn
 • Klasse 30: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) i form af majsflager

Helsekost

Helsekost kan (i modsætning til kosttilskud) være helt almindelige fødevarer, bl.a. gryn, mel med højt fiberindhold, biodynamiske grøntsager, umættede olier, fødevarer med lavt indhold af fedt, sukker og salt. Helsekost kan også være næringsmidler, der er tilsat stoffer, så de har en naturmedicinsk virkning.

I klasse 5 skal helsekost præciseres ved tilføjelsen "til medicinsk brug".

I klasse 29 og i klasse 30 skal det præciseres ved en tilføjelse af, hvad kosttilskuddet består af.

 Eksempler på accepterede formuleringer:  

 • Klasse 5: Helsekost til medicinsk brug
 • Klasse 5: Helsekost til medicinsk brug baseret på ingefær
 • Klasse 29: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af fisk
 • Klasse 29: Helsekost i form af konserverede sojabønner
 • Klasse 30: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af majsflager
 • Klasse 30: Helsekost i form af majskorn