Klasse 44

KLASSE 44

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 44 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 44 omfatter hovedsageligt medicinsk behandling, hygiejnisk pleje og skønhedspleje udøvet af personer eller etablissementer til mennesker og dyr. Den omfatter også ydelser udøvet inden for områderne landbrug, havbrug, havebrug og skovbrug.

Denne klasse omfatter særligt:

 • medicinske undersøgelser relateret til behandling af mennesker (såsom røntgenundersøgelser og blodprøvetagning);
 • kunstig befrugtning;
 • farmaceutisk rådgivning;
 • dyreopdræt;
 • ydelser vedrørende dyrkning af planter, såsom gartnerier;
 • ydelser vedrørende blomsterkunst, såsom blomsterarrangementer såvel som havearkitektur.

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • udryddelse af skadedyr (undtagen for landbrug, havebrug og skovbrug) (kl. 37);
 • installation og reparation af vandingssystemer (kl. 37);
 • ambulancetransport (kl. 39);
 • slagtning af dyr og udstopning af dyr (kl. 40);
 • fældning og behandling af tømmer (kl. 40);
 • dyredressur (kl. 41);
 • helseklubber til fysisk træning (kl. 41);
 • videnskabelig forskning til medicinske formål (kl. 42);
 • dyrepensionater (kl. 43);
 • alderdomshjem (kl. 43).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Klasse 44 omfatter navnlig tjenesteydelser som har et behandlingsformål. Som det fremgår klassificeres alderdomshjem dog i klasse 43. Visse tjenesteydelser har flere formål, og som derfor klassificeres efter deres primære sigte (indkvartering eller sundhedspleje). Hvis man driver et pleje- og helsecenter for ældre kan der derfor være ræson i at registrere sit mærke både i klasse 43 (indkvartering) og klasse 44 (sundhedsydelser) for at dække alle aktiviteterne. Opdateret: 2. januar 2019