Klasse 4

KLASSE 4

I Niceklassifikationens klasse 4 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning".

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:

  • olier og fedtstoffer til industriel brug
  • brændstof
  • belysningsmidler

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:

  • visse specielle olier og fedtstoffer til industriel brug

Særlige forhold der kendetegner klassen

Er der tale om olie, fedtstoffer og smøremidler, der skal anvendes i industrien, vil klasse 4 typisk være den rette klasse at klassificere varen i.

Det skal her bemærkes, at specielle olier, eksempelvis olier til belægning (klasse 2), kosmetiske olier (klasse 3), medicinske olier (klasse 5) og spiselige olier (klasse 29) ikke hører til i denne klasse. Varens formål kan med andre ord være afgørende for hvilken klasse varen klassificeres i.

Det er således afgørende at holde sig for øje hvad formålet med olien/smøremidlet er, for at kunne klassificere varen korrekt.

Er varen et brændstof i form af eksempelvis benzin, dieselolie, briketter, ethanol, gas eller træ klassificeres denne i klasse 4. Det afgørende er således varens formål, nemlig det at blive brugt som brændstof.

Klasse 4 omfatter tillige belysningsstoffer. Et belysningsstof kan eksempelvis omfatte propan, olier, gas, fedtstof, voks eller andet brændstof til belysning samt stearinlys og væger til belysning. Det afgørende er, at formålet er belysning.