Klasse 6

KLASSE 6

I Niceklassifikationens klasse 6 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Uædle metaller og legeringer heraf, malm; materialer af metal til bygnings- og konstruktionsbrug; transportable bygninger af metal; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; små genstande af metal (isenkramvarer); metalbeholdere til opbevaring eller transport; pengeskabe."

 Vejledende bemærkninger: 

Klasse 6 omfatter hovedsageligt rå eller delvist forarbejdede uædle metaller, herunder malm, såvel som visse varer af uædle metaller.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • metaller i folie- eller pulverform til forarbejdning, eksempelvis i 3D-printere;
 • byggematerialer af metal, eksempelvis materialer af metal til jernbanespor, rør af metal;
 • små genstande af metal (isenkramvarer), eksempelvis, bolte, skruer, søm, møbelhjul, vinduesbeslag;
 • transportable bygninger eller konstruktioner af metal, eksempelvis præfabrikerede huse, swimmingpools, bure til vilde dyr, skøjtebaner;
 • visse beholdere af metal der afgiver sit indhold, automatiske eller ikke-automatiske, eksempelvis håndklædeautomater, dispensere til købilletter, dispensere til hundeposer, toiletpapirdispensere;
 • visse varer fremstillet af uædle metaller, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion eller formål, eksempelvis alt-muligkasser af uædle metaller, statuer, buster og kunstværker af uædle metaller.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • metaller og malm anvendt som kemikalier i industrien eller til videnskabelig forskning for deres kemiske egenskaber, eksempelvis bauxit, kviksølv, antimon, alkalimetaller og salte af alkalimetaller (kl. 1);
 • bladmetaller og metalpulver til brug inden for maling, dekoration, trykning og kunst (kl. 2);
 • visse anordninger der afgiver sit indhold, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis maskiner til dosering af væsker til industrielle formål (kl. 7), elektroniske billetdispensere (kl. 9), dosimetre til medicinsk brug (kl. 10), holdere til klæbebånd (kl. 16);
 • elektriske kabler (kl. 9) og ikke-elektriske kabler og reb, ikke af metal (kl. 22);
 • rør som dele af sanitære installationer (kl. 11), fleksible rør og slanger, ikke af metal (kl. 17) og stive rør, ikke af metal (kl. 19);
 • bure til husdyr (kl. 21);
 • visse varer fremstillet af uædle metaller, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål eksempelvis hånddrevet håndværktøj (kl. 8), papirklips (kl. 16), møbler (kl. 20), køkkenredskaber (kl. 21), beholdere til husholdningsbrug (kl. 21).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 6 indeholdte tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt varer af uædle metaller fra klasse 6.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer af uædle metaller, på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis byggematerialer af uædle metaller.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 6 omfatter ikke alle varer lavet af metal, men kan opfattes som klassen for varer af metal, der ikke klassificeres andetsteds efter deres formål. Der er ikke præcise retningslinjer, hvorfor det er vigtigt at bruge den alfabetiske liste, til klassificering af disse typer varer. En overordnet betragtning kan dog være, at de mere grove varer af metal, går i klasse 6, samt de varer nævnt i klassehovedet, som eksempelvis byggematerialer af metal og små isenkramvarer.

Der oplistes her et par eksempler på varer af metal der går i klasse 6, mens beslægtede varer er klassificeret efter deres formål og derfor i andre klasser.

Klasse 6

Andre klasser

Låse af metal

Elektriske låse af metal (klasse 9)
Klassificeres efter elektronikken

Telefonbokse af metal
Metalgelændere til badekar og brusere

Brusekabiner af metal (klasse 11)
Klassificeres efter det sanitære formål

Propper [stoppere] af metal

Propper af metal til brusere, badekar og håndvaske (klasse 11)
Klassificeres efter det sanitære formål

Riste af metal

Pejseriste af metal til brug i hjemmet (klasse 11)
Klassificeres sammen med pejse, der har et opvarmende formål

Klokker af metal

Cykelklokker af metal (klasse 12)
Klassificeres sammen med cykler, der er et befordringsmiddel og derfor klasse 12

Nøgleskilte af uædle metaller

Nøglevedhæng af metal (klasse 14)
Klassificeres som et pyntevedhæng

Metalliske betjeningskæder til persienner

Gardinhægter af metal (klasse 20)
Klassificeres sammen med møbler, som tilbehør til gardiner

Stiger af metal

Møbler af metal (klasse 20)

Klassificeres under overbegrebet møbler, selvom de er lavet af metal

Metalvarer vs. Varer af metal
Varer af metal, er en upræcis term, da det ikke fremgår hvilke typer varer der er tale om. Modsat er metalvarer tilstrækkelig præcist, da der her er tale om branche bestemte varer, eksempelvis smedjevarer. Eksempler på accepterede termer hvori indgår metalvarer: metalvarer til brug ved byggevirksomhed, metalvarer til brug ved byggeri, og skiferhager [metalvarer].

Byggematerialer
Byggematerialer klassificeres i fire forskellige klasser, alt efter formål. Overordnet kan de fire klasser adskilles således:

 • Klasse 6: Byggematerialer af metal (se alfabetisk liste).
 • Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal.
 • Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal, herunder gulvbelægning.
 • Klasse 27: Gulvbelægning til eksisterende gulve.

Dispensere og beholdere
Med 12. udgave af Nice-klassifikationen klassificeres beholdere beregnet til at afgive sit indhold, de såkaldte dispensere, efter nogle nye principper. På dansk oversættes dispensers imidlertid ofte til holdere eller automater, hvorfor denne nye klassificering omfatter mere end vi umiddelbart opfatter som en dispenser. Klassificeringen af dispensere, automater, holdere osv. som afgiver sit indhold følger således nu følgende principper:

 • Beholdere og anordninger der afgiver sit indhold skal som udgangspunkt klassificeres efter deres materiale i klasse 6, når af metal, eller klasse 20, når ikke af metal.
 • Dispenserne skal dog klassificeres i andre klasser, hvis særlige forhold ved deres formål eller funktion tilskriver dette. Sådanne forhold kan være maskiner (kl. 7), måleapparater eller elektroniske terminaler (kl. 9), medicinske instrumenter (kl. 10) eller kontorudstyr (kl. 16).
 • Hvis dispenseren er særligt tilpasset brug med et andet produkt, skal den klassificeres i overensstemmelse med dette, eksempelvis dispensere til hundeposer tilpasset til brug med hundesnore (kl. 18).

 

De vejledende bemærkninger for klasse 6 og 20 er ligeledes ændret for at afspejle denne nye tilgang. 

Vi gør opmærksom på, at der med den nye praksis er opstået en uklarhed omkring klassificeringen af sæbedispensere. Varen eksisterede tidligere på den alfabetiske liste i klasse 21. Denne er dog blevet præciseret til sæbedispenserflasker. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed i Committee of Experts omkring tilføjelsen af fastmonterede sæbedispensere i klasse 6 og 20. Det er derfor ikke tydeligt, hvilket princip sådanne sæbedispensere nu klassificeres efter. Opdateret: 13. februar 2023