Klasse 15

KLASSE 15

I Niceklassifikationens klasse 15 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Musikinstrumenter." 

Vejledende bemærkninger: 

Denne klasse omfatter særligt: 

  • mekaniske pianoer og tilbehør dertil;
  • spilledåser;
  • elektriske og elektroniske musikinstrumenter. 

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

  • apparater til optagelse, transmission, forstærkning og gengivelse af lyd (kl. 9). 

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forholdet til klasse 9 og 18

Som klassehovedet indikerer omfatter klassen hovedsageligt musikinstrumenter, dvs. musikinstrumenter af enhver art, som fx guitarer, cembaloer, bongotrommer, lirekasser og triangler, også selvom disse måtte være mekaniske eller elektroniske. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at klasse 15 ikke omfatter de apparater, der anvendes til at optage og gengive lyd, der klassificeres i klasse 9.

Derimod indeholder klasse 15 også en lang række øvrige produkter med relation til musikinstrumenterne, også selvom disse ikke i sig selv kan betegnes som musikinstrumenter, eksempelvis "apparater til at vende nodeblade", "buer til musikinstrumenter" og "dirigentstokke". Også diverse dele til instrumenter klassificeres i klasse 15, eksempelvis "tangenter" eller "resonansbunde".

Hertil kommer, at klasse 15 også omfatter tasker, når disse er specielt udformet til instrumenter. Da klasse 18 er "hovedklasse" for varen "tasker" gælder det dog, at det i klasse 15 skal være nærmere specificeret, at tasken er specialudformet, eksempelvis "guitartasker". Er der ikke som sådan tale om en taske, kan formuleringen "etuier og bærekasser til musikinstrumenter" også accepteres i klasse 15