Klasse 42

 KLASSE 42

I Niceklassifikationens klasse 42 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og industriel forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af personer inden for faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • tjenester tilvejebragt af ingeniører og videnskabsmænd, som udfører evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og teknologiske område (inklusiv teknologisk rådgivning);
 • computer- og teknologiske tjenesteydelser til sikring af computerdata og personlige og finansielle oplysninger og til påvisning af uautoriseret adgang til data og information;
 • videnskabelig forskning til medicinske formål.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • forretningsundersøgelser og -evalueringer (kl. 35);
 • tekstbehandling og administration af computeriserede databaser (kl. 35);
 • finansielle og skattemæssige vurderinger (kl. 36);
 • minedrift og udvinding af olie (kl. 37);
 • installation og reparation af computere (hardware) (kl. 37);
 • tjenester udøvet af personer med professioner, såsom læger, dyrlæger, psykoanalytikere (kl. 44);
 • medicinsk behandling (kl. 44);
 • havearkitektur (kl. 44);
 • juridisk virksomhed (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forskning

Al "Forskning" klassificeres i klasse 42, uanset hvilket område der forskes i. "Kompileringen af statistiske data" til brug for forskningen klassificeres i klasse 35, da dette betragtes som en administrativ eller kontoropgave. Derimod klassificeres "Undersøgelser" sammen med den tjenesteydelse, som undersøgelsen vedrører, fx klassificeres "Finansielle undersøgelser" i klasse 36 og "Forretningsmæssige undersøgelser" i klasse 35.

Hostingydelser

"Hosting" klassificeres i klasse 42, idet der er tale om en teknologisk tjenesteydelse. F.eks. "Web-hosting for andre" og "Server hosting".

Stillen software til rådighed på et globalt computernetværk

Dette kan ligestilles med "udlejning af software" og klassificeres i klasse 42.  Ligeledes accepteres "software as a service (SAAS), nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk" og "stillen software til rådighed i form af CMS (Content management system)".

Vedligeholdelse, reparation og installation af "software" vs "hardware"

"Udvikling, installation, vedligeholdelse, reparation og opdatering af computer software" klassificeres i klasse 42.  Derimod klassificeres "Installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware" i klasse 37.

 Opdateret: 2. januar 2019