Klasse 13

KLASSE 13

I Niceklassifikationen anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande." 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 13 omfatter hovedsageligt skydevåben og pyrotekniske produkter.

Denne klasse omfatter særligt:

 • nødblus, nødsprængstoffer og nødfyrværkerigenstande;
 • signalpistoler;
 • sprays til selvforsvar;
 • eksplosive tågesignaler, signalraketter;
 • luftpistoler i form af våben;
 • bandolerer til våben;
 • sportsskydevåben skydevåben til jagt.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • smørelse til våben (kl. 4);
 • klinger, nemlig våben (kl. 8);
 • sidevåben, andre end skydevåben (kl. 8);
 • ikke-eksplosive tågesignaler, lasernødblus (kl. 9);
 • kikkertsigter til skydevåben (kl. 9);
 • fakler (kl. 11);
 • juleknallerter (kl. 28);
 • knaldhætter i form af legetøj (kl.28);
 • legetøjsluftpistoler (kl. 28);
 • tændstikker (kl. 34).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Våben
Alle former for våben går som udgangspunkt i klasse 13. Blandt andet kan nævnes "geværer", "flammekastere" og "gasbomber". Man skal dog være opmærksom på, at "skarpe og stumpe våben", også kendt som blankvåben, som hovedregel går i klasse 8. Her tænkes bl.a. på hug- og stikvåben som eksempelvis "knive", "sabler" og "bajonetter".

Pyrotekniske produkter
Klasse 13 indeholder alle de pyrotekniske produkter. Ved et "pyroteknisk produkt" forstås et produkt, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg. Her tænkes eksempelvis på "fyrværkeri". Dog er visse produkter, der måske kunne forbindes med fyrværkeri, undtaget af klasse 13. Det drejer sig bl.a. om "knallerter [fyrværkeri]" og "bordbomber", der begge skal klassificeres i klasse 28. Dette skyldes, at en bordbombe anses for en festartikel og ikke et pyroteknisk produkt.  

Tilbehør til våben
Som udgangspunkt skal tilbehør klassificeres i samme klasse, som det produkt tilbehøret vedrører. Eksempelvis går "tasker til skydevåben" i klasse 13 (våben), da tasken er tilbehør til skydevåbnet.
Man skal dog være opmærksom på, at visse typer af tilbehør til våben anses for en selvstændig vare uden tilknytning til klasse 13. Eksempelvis kan nævnes "kikkertsigte" og "infrarøde anordninger til sigtevåben", der begge går i klasse 9 og ikke klasse 13. Heller ikke "våbenskabe" klassificeres i klasse 13.  Uanset at de er specialfremstillet til våben og udelukkende kan indeholde disse, klassificeres de i klasse 20 som et møbel.

Våben til sport
Visse våben til sport klassificeres i klasse 28. Eksempelvis anses "Paintball-pistoler" for at være en sportsartikel og klassificeres i klasse 28. Sportslige skydevåben, fx "harpungeværer", klassificeres derimod i klasse 13. 

 Opdateret: 2. januar 2024